เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน608.74646.77627.75452.20343.90372.4025.72 %46.83 %40.68 %
ตุลาคม608.74646.77627.75452.13509.20284.0525.73 %21.27 %54.75 %
พฤศจิกายน608.74646.77627.75669.75501.60400.90-10.02 %22.45 %36.14 %
ธันวาคม627.75646.77627.75475.00486.40678.3024.33 %24.80 %-8.05 %
มกราคม627.75646.77627.75441.75590.90644.8029.63 %8.64 %-2.72 %
กุมภาพันธ์627.75646.77627.75596.60411.35592.804.96 %36.40 %5.57 %
มีนาคม608.74646.77627.75545.30569.05696.3510.42 %12.02 %-10.93 %
เมษายน627.75646.77627.75508.25469.30403.7519.04 %27.44 %35.68 %
พฤษภาคม627.75646.77627.75644.10552.90491.15-2.60 %14.51 %21.76 %
มิถุนายน627.75646.77627.75598.50627.00413.254.66 %3.06 %34.17 %
กรกฎาคม684.80646.77627.75599.45607.05484.5012.46 %6.14 %22.82 %
สิงหาคม684.80646.77627.75410.40468.35529.7740.07 %27.59 %15.61 %
รวม 6 เดือน3,709.473,880.623,766.503,087.432,843.352,973.2516.77 %26.73 %21.06 %
รวม 12 เดือน7,571.067,761.247,533.006,393.436,137.005,992.0215.55 %20.93 %20.46 %