เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรภาค 7
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,943.373,696.163,429.93396.22486.58619.4589.95 %86.84 %81.94 %
ตุลาคม3,410.923,696.163,049.61235.32284.4298.5193.10 %92.30 %96.77 %
พฤศจิกายน3,410.923,696.163,429.93472.09548.41572.9386.16 %85.16 %83.30 %
ธันวาคม3,506.003,696.163,429.93321.31403.65361.3490.84 %89.08 %89.47 %
มกราคม3,601.083,696.163,429.93423.31658.0698.0988.24 %82.20 %97.14 %
กุมภาพันธ์3,601.083,696.163,429.93386.67370.10200.1289.26 %89.99 %94.17 %
มีนาคม4,019.433,696.163,429.93364.74365.02651.5690.93 %90.12 %81.00 %
เมษายน4,171.563,696.163,429.93238.57138.8649.5694.28 %96.24 %98.56 %
พฤษภาคม4,171.563,696.163,429.93578.05343.0751.1086.14 %90.72 %98.51 %
มิถุนายน4,171.563,696.163,429.93225.65153.18203.7294.59 %95.86 %94.06 %
กรกฎาคม4,171.563,696.163,429.93399.98580.88157.6390.41 %84.28 %95.40 %
สิงหาคม4,171.563,696.163,429.93426.27502.45194.2789.78 %86.41 %94.34 %
รวม 6 เดือน21,473.3722,176.9620,199.262,234.922,751.211,950.4489.59 %87.59 %90.34 %
รวม 12 เดือน46,350.6044,353.9240,778.844,468.184,834.663,258.2790.36 %89.10 %92.01 %