เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรภาค 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,634.884,634.884,634.88284.20149.25566.7093.87 %96.78 %87.77 %
ตุลาคม4,634.884,634.884,634.88155.20373.4077.4096.65 %91.94 %98.33 %
พฤศจิกายน4,634.884,634.884,634.88409.20319.80101.7091.17 %93.10 %97.81 %
ธันวาคม4,634.884,634.884,634.88404.85296.00280.7091.27 %93.61 %93.94 %
มกราคม4,634.884,634.884,634.88416.10428.35205.7591.02 %90.76 %95.56 %
กุมภาพันธ์4,634.884,634.884,634.88365.25534.85342.7592.12 %88.46 %92.60 %
มีนาคม4,634.884,634.884,634.88555.15461.50165.3588.02 %90.04 %96.43 %
เมษายน4,634.884,634.884,634.88504.75120.4558.9089.11 %97.40 %98.73 %
พฤษภาคม4,634.884,634.884,634.88515.00103.2522.8088.89 %97.77 %99.51 %
มิถุนายน4,634.884,634.884,634.88345.90476.25298.3592.54 %89.72 %93.56 %
กรกฎาคม4,634.884,634.884,634.88473.85341.65152.9589.78 %92.63 %96.70 %
สิงหาคม4,634.884,634.884,634.88475.95353.45127.8589.73 %92.37 %97.24 %
รวม 6 เดือน27,809.2827,809.2827,809.282,034.802,101.651,575.0092.68 %92.44 %94.34 %
รวม 12 เดือน55,618.5655,618.5655,618.564,905.403,958.202,401.2091.18 %92.88 %95.68 %