เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน719.07719.07738.09546.65254.76255.7623.98 %64.57 %65.35 %
ตุลาคม700.06719.07738.09274.1076.08419.1360.85 %89.42 %43.21 %
พฤศจิกายน700.06871.20738.096.60269.41231.3699.06 %69.08 %68.65 %
ธันวาคม738.09871.201,156.44398.35333.93397.2046.03 %61.67 %65.65 %
มกราคม928.25871.201,156.44443.71337.7651.6152.20 %61.23 %95.54 %
กุมภาพันธ์928.25871.201,156.44263.28213.00326.1371.64 %75.55 %71.80 %
มีนาคม928.25719.071,156.44399.98170.86343.1256.91 %76.24 %70.33 %
เมษายน871.20757.101,156.44378.33271.56240.2356.57 %64.13 %79.23 %
พฤษภาคม871.20757.10738.09285.25147.24202.7167.26 %80.55 %72.54 %
มิถุนายน890.22757.10738.09277.57368.21292.0068.82 %51.37 %60.44 %
กรกฎาคม1,004.31738.09738.09141.36167.97510.2985.92 %77.24 %30.86 %
สิงหาคม928.25719.07738.09231.87313.16148.9475.02 %56.45 %79.82 %
รวม 6 เดือน4,713.784,922.945,683.591,932.691,484.941,681.1959.00 %69.84 %70.42 %
รวม 12 เดือน10,207.219,370.4710,948.833,647.052,923.943,418.4764.27 %68.80 %68.78 %