เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน857.42838.40838.40347.19481.45564.9159.51 %42.58 %32.62 %
ตุลาคม838.40838.40838.40269.55120.86646.8867.85 %85.59 %22.84 %
พฤศจิกายน857.42838.40838.40304.05416.39425.6064.54 %50.33 %49.24 %
ธันวาคม857.42838.40838.40304.25498.20358.2964.52 %40.58 %57.26 %
มกราคม857.42838.40838.40371.36439.08353.6456.69 %47.63 %57.82 %
กุมภาพันธ์857.42838.40857.42224.78319.03486.3273.78 %61.95 %43.28 %
มีนาคม914.47838.40857.42319.63469.71312.9565.05 %43.98 %63.50 %
เมษายน914.47838.40857.42296.24410.40254.4367.61 %51.05 %70.33 %
พฤษภาคม857.42838.40857.42360.05464.55212.0458.01 %44.59 %75.27 %
มิถุนายน857.42838.40857.42326.86456.00293.9361.88 %45.61 %65.72 %
กรกฎาคม857.42838.40857.39403.69427.50330.8252.92 %49.01 %61.42 %
สิงหาคม857.42838.40857.39324.00380.00679.0862.21 %54.68 %20.80 %
รวม 6 เดือน5,125.505,030.405,049.421,821.172,275.002,835.6364.47 %54.77 %43.84 %
รวม 12 เดือน10,384.1210,060.8010,193.883,851.644,883.164,918.8762.91 %51.46 %51.75 %