เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน873.52873.52873.52534.43329.33375.8738.82 %62.30 %56.97 %
ตุลาคม835.48873.52873.52351.21741.69208.1957.96 %15.09 %76.17 %
พฤศจิกายน873.52873.52873.52517.42428.19325.0340.77 %50.98 %62.79 %
ธันวาคม873.52873.52873.52406.0937.31327.7253.51 %95.73 %62.48 %
มกราคม835.48835.48835.48441.36282.76132.5747.17 %66.16 %84.13 %
กุมภาพันธ์873.52835.48835.48591.25780.17307.8132.31 %6.62 %63.16 %
มีนาคม873.52835.48835.48423.41462.45304.0851.53 %44.65 %63.60 %
เมษายน873.52816.47835.48516.80237.09171.7940.84 %70.96 %79.44 %
พฤษภาคม873.52816.47646.25530.58350.72119.2039.26 %57.04 %81.56 %
มิถุนายน873.52854.50646.25588.23452.82114.7632.66 %47.01 %82.24 %
กรกฎาคม873.52854.50646.25453.05603.66175.5148.14 %29.36 %72.84 %
สิงหาคม873.52854.50646.25227.24259.26583.5473.99 %69.66 %9.70 %
รวม 6 เดือน5,165.045,165.045,165.042,841.762,599.451,677.2044.98 %49.67 %67.53 %
รวม 12 เดือน10,406.1610,196.969,421.005,581.054,965.453,146.0746.37 %51.30 %66.61 %