เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน671.74671.74739.24310.65481.41528.2053.75 %28.33 %28.55 %
ตุลาคม652.72652.72701.21310.65469.30670.7052.41 %28.10 %4.35 %
พฤศจิกายน688.27652.72663.17245.10469.30428.4564.39 %28.10 %35.39 %
ธันวาคม688.27652.72663.17347.70335.35512.0549.48 %48.62 %22.79 %
มกราคม688.27652.72701.21400.90376.20346.7541.75 %42.36 %50.55 %
กุมภาพันธ์669.25652.72701.21492.96358.15302.1026.34 %45.13 %56.92 %
มีนาคม669.25652.72701.21508.25403.75517.7524.06 %38.14 %26.16 %
เมษายน669.25690.75739.24530.10537.70436.0520.79 %22.16 %41.01 %
พฤษภาคม669.25690.75701.21470.20278.35220.4029.74 %59.70 %68.57 %
มิถุนายน669.25728.79701.21380.00430.35220.4043.22 %40.95 %68.57 %
กรกฎาคม669.25728.79701.21629.85596.60307.805.89 %18.14 %56.10 %
สิงหาคม669.25728.79701.21583.30810.35256.5012.84 %-11.19 %63.42 %
รวม 6 เดือน4,058.523,935.344,169.212,107.962,489.712,788.2548.06 %36.73 %33.12 %
รวม 12 เดือน8,074.028,155.938,414.505,209.665,546.814,747.1535.48 %31.99 %43.58 %