เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน663.83664.15663.85400.27237.50409.4539.70 %64.24 %38.32 %
ตุลาคม663.83664.15663.85436.05344.77308.7534.31 %48.09 %53.49 %
พฤศจิกายน663.83664.15663.85358.15291.90300.2046.05 %56.05 %54.78 %
ธันวาคม663.83663.83664.17445.55220.40252.7032.88 %66.80 %61.95 %
มกราคม663.83663.51664.17378.10323.95221.3543.04 %51.18 %66.67 %
กุมภาพันธ์663.83663.51664.17348.65311.60171.9547.48 %53.04 %74.11 %
มีนาคม663.83663.51664.17285.00441.75354.3557.07 %33.42 %46.65 %
เมษายน664.15663.83664.17287.85593.75272.6556.66 %10.56 %58.95 %
พฤษภาคม664.15663.83592.08270.75257.45275.5059.23 %61.22 %53.47 %
มิถุนายน664.15663.83592.08273.60359.10237.5058.80 %45.90 %59.89 %
กรกฎาคม664.15663.83592.08266.00351.50155.8059.95 %47.05 %73.69 %
สิงหาคม664.15663.83592.08247.00304.07130.6362.81 %54.20 %77.94 %
รวม 6 เดือน3,982.983,983.303,984.062,366.771,730.121,664.4040.58 %56.57 %58.22 %
รวม 12 เดือน7,967.567,965.967,680.723,996.974,037.743,090.8249.83 %49.31 %59.76 %