เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,283.14935.84926.3427.81 %
ตุลาคม1,283.141,288.47-0.42 %
พฤศจิกายน1,283.14896.7630.11 %
ธันวาคม1,283.14934.4927.17 %
มกราคม1,283.141,279.000.32 %
กุมภาพันธ์1,283.141,111.1013.41 %
มีนาคม1,283.141,120.4612.68 %
เมษายน580.65
พฤษภาคม739.41
มิถุนายน572.28
กรกฎาคม982.79
สิงหาคม859.45
รวม 6 เดือน7,698.846,436.1616.40 %
รวม 12 เดือน11,291.21