เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน960.60960.601,017.641,123.001,108.001,123.00-16.91 %-15.34 %-10.35 %
ตุลาคม922.56960.601,017.641,151.001,125.001,153.00-24.76 %-17.11 %-13.30 %
พฤศจิกายน941.58789.451,017.641,032.001,095.001,042.00-9.60 %-38.70 %-2.39 %
ธันวาคม903.55770.441,017.641,104.001,102.001,107.00-22.18 %-43.04 %-8.78 %
มกราคม960.60732.401,017.641,022.001,201.001,032.00-6.39 %-63.98 %-1.41 %
กุมภาพันธ์922.56751.421,017.641,105.001,103.001,109.00-19.78 %-46.79 %-8.98 %
มีนาคม960.60713.391,017.641,015.001,284.00-5.66 %-79.99 %
เมษายน922.56941.581,017.641,095.001,275.00-18.69 %-35.41 %
พฤษภาคม884.53903.551,130.001,123.00-27.75 %-24.29 %
มิถุนายน941.581,017.641,098.001,192.00-16.61 %-17.13 %
กรกฎาคม903.551,204.001,025.00-33.25 %
สิงหาคม922.561,182.001,103.00-28.12 %
รวม 6 เดือน5,611.454,964.916,105.846,537.006,734.006,566.00-16.49 %-35.63 %-7.54 %
รวม 12 เดือน11,146.8313,261.0013,736.00-18.97 %