เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,821.351,745.281,745.281.90333.09254.8299.90 %80.91 %85.40 %
ตุลาคม1,878.401,802.331,745.28395.00503.79522.7978.97 %72.05 %70.05 %
พฤศจิกายน1,745.281,821.351,745.28351.69519.95538.9579.85 %71.45 %69.12 %
ธันวาคม1,821.351,821.351,745.28627.91139.36144.1165.52 %92.35 %91.74 %
มกราคม1,783.321,783.321,745.28356.32486.02477.4780.02 %72.75 %72.64 %
กุมภาพันธ์1,764.301,745.281,745.28179.571,240.461,145.4689.82 %28.92 %34.37 %
มีนาคม1,745.281,783.321,745.28371.74195.461.9078.70 %89.04 %99.89 %
เมษายน1,783.321,745.281,745.28653.792,510.7463.34 %-43.86 %
พฤษภาคม1,859.381,745.28427.5077.01 %
มิถุนายน1,840.36646.7664.86 %
กรกฎาคม1,802.33273.82276.6784.81 %
สิงหาคม1,821.35223.35264.3287.74 %
รวม 6 เดือน10,814.0010,718.9110,471.681,912.393,222.683,083.6182.32 %69.93 %70.55 %
รวม 12 เดือน21,666.024,509.3579.19 %