เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน888.15888.15953.5013,394.84-7.36 %-1,408.17 %
ตุลาคม888.15888.15
พฤศจิกายน888.15888.15
ธันวาคม888.15888.15
มกราคม888.15888.15
กุมภาพันธ์888.15888.151,472.881,377.88-65.84 %-55.14 %
มีนาคม888.15888.151,472.88-65.84 %
เมษายน888.15888.151,104.66-24.38 %
พฤษภาคม888.15
มิถุนายน888.15
กรกฎาคม888.15675.51
สิงหาคม888.15217.25
รวม 6 เดือน5,328.905,328.90
รวม 12 เดือน10,657.80