เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,086.255,870.981,150.641,055.642.82 %
ตุลาคม1,086.25987.001,207.531,112.53-2.42 %
พฤศจิกายน1,086.251,002.551,104.551,047.553.56 %
ธันวาคม1,086.25983.80106.4596.9591.08 %
มกราคม1,086.251,463.01623.6442.59 %
กุมภาพันธ์1,086.25973.33588.6945.81 %
มีนาคม1,086.251,211.51460.6357.59 %
เมษายน1,086.251,099.17718.64363.1766.57 %
พฤษภาคม1,016.01683.69375.58
มิถุนายน762.22
กรกฎาคม1,126.47835.42
สิงหาคม1,030.35832.40
รวม 6 เดือน6,517.5011,280.684,524.9830.57 %
รวม 12 เดือน8,154.40