เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน971.521,009.55952.50663.42285.00257.7831.71 %71.77 %72.94 %
ตุลาคม971.521,009.55952.50263.57152.110.9572.87 %84.93 %99.90 %
พฤศจิกายน971.52971.52933.48245.23101.41158.3374.76 %89.56 %83.04 %
ธันวาคม971.52971.52952.50283.18228.18133.6670.85 %76.51 %85.97 %
มกราคม971.521,009.55952.50302.10426.66407.0168.90 %57.74 %57.27 %
กุมภาพันธ์971.521,009.55952.50284.05459.50510.3870.76 %54.49 %46.42 %
มีนาคม971.521,009.55952.50186.20211.743,040.0080.83 %79.03 %-219.16 %
เมษายน1,009.551,085.61952.50215.65188.20295.9978.64 %82.66 %68.92 %
พฤษภาคม1,009.551,085.61952.50218.5094.53435.5478.36 %91.29 %54.27 %
มิถุนายน1,009.551,085.61952.50190.0085.50576.5381.18 %92.12 %39.47 %
กรกฎาคม1,009.551,085.61952.47190.0076.00570.0081.18 %93.00 %40.16 %
สิงหาคม1,009.551,085.61952.47365.8057.00346.2063.77 %94.75 %63.65 %
รวม 6 เดือน5,829.125,981.245,695.982,041.551,652.871,468.1064.98 %72.37 %74.23 %
รวม 12 เดือน11,848.3912,418.8411,410.923,407.702,365.836,732.3671.24 %80.95 %41.00 %