เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,639.991,659.001,659.01160.76180.99180.9990.20 %89.09 %89.09 %
ตุลาคม1,659.001,659.001,659.01144.6274.64229.3691.28 %95.50 %86.17 %
พฤศจิกายน1,659.001,659.001,659.01131.62157.98182.5792.07 %90.48 %89.00 %
ธันวาคม1,659.001,659.001,659.01139.17151.24175.2391.61 %90.88 %89.44 %
มกราคม1,659.001,659.001,659.01163.83152.5790.12 %90.80 %
กุมภาพันธ์1,659.001,659.001,659.01144.40154.0491.30 %90.71 %
มีนาคม1,659.001,544.901,659.01195.4190.8788.22 %94.12 %
เมษายน1,659.001,659.001,659.01180.90127.0289.10 %92.34 %
พฤษภาคม1,659.001,659.001,659.01100.18155.3793.96 %90.63 %
มิถุนายน1,659.001,659.001,659.01191.2893.1988.47 %94.38 %
กรกฎาคม1,659.001,659.001,659.01180.22157.7289.14 %90.49 %
สิงหาคม1,659.001,659.001,659.01193.36195.0988.34 %88.24 %
รวม 6 เดือน9,934.999,954.009,954.06884.39871.4691.10 %91.25 %
รวม 12 เดือน19,888.9919,793.9019,908.121,925.751,690.7290.32 %91.46 %