เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,332.821,884.291,979.3795.0057.00159.6092.87 %96.97 %91.94 %
ตุลาคม1,332.821,884.291,979.3731.0128.750.9597.67 %98.47 %99.95 %
พฤศจิกายน1,332.821,884.291,979.3731.3189.9840.8597.65 %95.22 %97.94 %
ธันวาคม1,332.821,884.292,017.40120.6196.03193.8090.95 %94.90 %90.39 %
มกราคม1,694.131,884.292,017.4071.3496.0372.2095.79 %94.90 %96.42 %
กุมภาพันธ์1,694.131,884.292,017.4097.2792.8135.6394.26 %95.07 %98.23 %
มีนาคม1,694.131,979.372,017.4077.57154.73101.6695.42 %92.18 %94.96 %
เมษายน1,694.131,979.372,017.4049.9344.7451.9497.05 %97.74 %97.43 %
พฤษภาคม1,732.161,979.372,017.40167.1647.500.9590.35 %97.60 %99.95 %
มิถุนายน1,827.241,979.372,017.4053.6976.0065.1197.06 %96.16 %96.77 %
กรกฎาคม1,827.241,979.372,017.40113.2976.0031.6393.80 %96.16 %98.43 %
สิงหาคม1,884.291,979.372,017.4060.1795.0028.5296.81 %95.20 %98.59 %
รวม 6 เดือน8,719.5411,305.7411,990.31446.54460.60503.0294.88 %95.93 %95.80 %
รวม 12 เดือน19,378.7323,181.9624,094.71968.35954.56782.8395.00 %95.88 %96.75 %