เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน477.07477.07534.1246.5165.8664.9790.25 %86.19 %87.84 %
ตุลาคม477.07477.07534.1296.1286.5963.7879.85 %81.85 %88.06 %
พฤศจิกายน477.07477.07534.1293.7061.0921.5180.36 %87.20 %95.97 %
ธันวาคม477.07477.07534.12106.4069.1857.1377.70 %85.50 %89.30 %
มกราคม477.07477.07534.1255.7953.2736.7688.30 %88.83 %93.12 %
กุมภาพันธ์477.07477.07534.1229.0258.5761.5793.92 %87.72 %88.47 %
มีนาคม477.07477.07534.1266.8064.1169.3786.00 %86.56 %87.01 %
เมษายน477.07477.07534.1263.3664.860.9586.72 %86.41 %99.82 %
พฤษภาคม477.07477.07534.1264.1463.8266.8986.55 %86.62 %87.48 %
มิถุนายน477.07477.07534.12116.9056.4070.1075.50 %88.18 %86.88 %
กรกฎาคม477.07477.07534.1265.7865.4448.2586.21 %86.28 %90.97 %
สิงหาคม477.07477.07534.1225.40114.3925.4794.68 %76.02 %95.23 %
รวม 6 เดือน2,862.422,862.423,204.72427.55394.55305.7285.06 %86.22 %90.46 %
รวม 12 เดือน5,724.845,724.846,409.44829.93823.56586.7585.50 %85.61 %90.85 %