เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน611.20649.23611.200.9567.800.9599.84 %89.56 %99.84 %
ตุลาคม611.20649.23611.2063.0036.9642.8089.69 %94.31 %93.00 %
พฤศจิกายน611.20649.23611.2031.8236.120.9594.79 %94.44 %99.84 %
ธันวาคม611.20649.23611.2033.8634.1739.4294.46 %94.74 %93.55 %
มกราคม611.20649.23611.20110.2268.9737.4081.97 %89.38 %93.88 %
กุมภาพันธ์611.20649.23611.2071.4736.1235.0688.31 %94.44 %94.26 %
มีนาคม611.20630.22611.2034.0537.8934.5494.43 %93.99 %94.35 %
เมษายน611.20630.22611.2032.0345.790.9594.76 %92.73 %99.84 %
พฤษภาคม630.22630.22611.2039.9545.8934.4293.66 %92.72 %94.37 %
มิถุนายน649.23630.22592.1992.920.9532.8785.69 %99.85 %94.45 %
กรกฎาคม649.23630.22592.1966.8042.220.9589.71 %93.30 %99.84 %
สิงหาคม649.23630.22592.1968.7027.9932.4289.42 %95.56 %94.52 %
รวม 6 เดือน3,667.203,895.383,667.20311.31280.14156.5791.51 %92.81 %95.73 %
รวม 12 เดือน7,467.517,676.707,277.37645.76480.87292.7291.35 %93.74 %95.98 %