เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,162.671,143.651,086.60225.12144.880.9580.64 %87.33 %99.91 %
ตุลาคม1,162.671,143.651,086.60117.15109.7943.4689.92 %90.40 %96.00 %
พฤศจิกายน1,143.651,143.651,086.60129.94109.64124.1588.64 %90.41 %88.57 %
ธันวาคม1,143.651,143.651,086.60133.2571.5477.7088.35 %93.74 %92.85 %
มกราคม1,143.651,143.651,086.60219.90121.2975.8580.77 %89.39 %93.02 %
กุมภาพันธ์1,143.651,143.651,086.60212.65146.0871.5781.41 %87.23 %93.41 %
มีนาคม1,143.651,143.651,086.60151.76120.90163.5986.73 %89.43 %84.94 %
เมษายน1,143.651,143.651,086.60102.3147.83106.2591.05 %95.82 %90.22 %
พฤษภาคม1,143.651,143.651,086.60168.8495.82103.4285.24 %91.62 %90.48 %
มิถุนายน1,143.651,086.6036.46128.85100.0588.73 %90.79 %
กรกฎาคม1,143.651,086.6070.6084.6265.2792.60 %93.99 %
สิงหาคม1,143.651,086.60108.8384.7933.2692.59 %96.94 %
รวม 6 เดือน6,899.946,861.906,519.601,038.01703.23393.6884.96 %89.75 %93.96 %
รวม 12 เดือน13,723.8013,039.201,676.831,266.03965.5290.77 %92.60 %