เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,643.311,700.361,662.3389.84146.0260.4394.53 %91.41 %96.36 %
ตุลาคม1,757.411,643.311,662.33182.2194.3295.4089.63 %94.26 %94.26 %
พฤศจิกายน1,795.441,624.302,023.63130.06131.8771.5492.76 %91.88 %96.46 %
ธันวาคม1,700.361,662.332,042.65123.66133.09157.5992.73 %91.99 %92.29 %
มกราคม1,681.341,738.392,080.68176.32130.95107.3989.51 %92.47 %94.84 %
กุมภาพันธ์1,681.341,700.362,080.6899.71137.0074.5494.07 %91.94 %96.42 %
มีนาคม1,662.331,757.411,928.55144.35149.9779.5891.32 %91.47 %95.87 %
เมษายน1,624.301,738.391,529.22148.63105.7246.4090.85 %93.92 %96.97 %
พฤษภาคม1,624.301,719.381,586.2685.67151.34125.6994.73 %91.20 %92.08 %
มิถุนายน1,662.331,757.411,605.28161.99147.2242.6790.26 %91.62 %97.34 %
กรกฎาคม1,700.361,719.381,643.31135.00116.01166.2592.06 %93.25 %89.88 %
สิงหาคม1,757.411,719.381,681.34165.7689.73125.6990.57 %94.78 %92.52 %
รวม 6 เดือน10,259.2010,069.0511,552.30801.81773.23566.8892.18 %92.32 %95.09 %
รวม 12 เดือน20,290.2320,480.4021,526.261,643.211,533.221,153.1691.90 %92.51 %94.64 %