เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,577.111,558.091,558.0962.4065.0079.0696.04 %95.83 %94.93 %
ตุลาคม1,577.111,558.091,558.0938.8585.2183.7897.54 %94.53 %94.62 %
พฤศจิกายน1,577.111,558.091,558.09111.1151.15164.1792.95 %96.72 %89.46 %
ธันวาคม1,577.111,558.091,558.0946.12143.3631.6697.08 %90.80 %97.97 %
มกราคม1,577.111,558.091,558.0996.4447.4144.0593.88 %96.96 %97.17 %
กุมภาพันธ์1,558.091,558.091,558.09100.44106.8857.1393.55 %93.14 %96.33 %
มีนาคม1,558.091,558.091,558.0993.0363.04142.8794.03 %95.95 %90.83 %
เมษายน1,558.091,558.091,558.0944.5656.3967.6797.14 %96.38 %95.66 %
พฤษภาคม1,558.091,558.091,558.0937.9366.9475.1997.57 %95.70 %95.17 %
มิถุนายน1,558.091,558.091,558.0983.8150.3178.9894.62 %96.77 %94.93 %
กรกฎาคม1,558.091,558.091,558.0957.4868.77106.6096.31 %95.59 %93.16 %
สิงหาคม1,558.091,558.091,558.0975.4182.53112.1995.16 %94.70 %92.80 %
รวม 6 เดือน9,443.649,348.549,348.54455.36499.02459.8695.18 %94.66 %95.08 %
รวม 12 เดือน18,792.1818,697.0818,697.08847.59887.001,043.3695.49 %95.26 %94.42 %