เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน235.54235.54197.5138.0076.00114.0083.87 %67.73 %42.28 %
ตุลาคม235.54235.54197.5138.00114.0058.9583.87 %51.60 %70.15 %
พฤศจิกายน235.54235.54197.5138.00114.00119.8083.87 %51.60 %39.34 %
ธันวาคม235.54235.54197.5138.00114.000.9583.87 %51.60 %99.52 %
มกราคม235.54235.54216.5276.00114.00109.3367.73 %51.60 %49.51 %
กุมภาพันธ์235.54235.54216.5276.00114.0061.7867.73 %51.60 %71.47 %
มีนาคม235.54235.54216.5276.00114.0060.3667.73 %51.60 %72.12 %
เมษายน235.54235.54216.52114.00114.00122.4651.60 %51.60 %43.44 %
พฤษภาคม235.54235.54216.5276.00114.000.9567.73 %51.60 %99.56 %
มิถุนายน235.54235.54216.52114.0038.00115.0751.60 %83.87 %46.85 %
กรกฎาคม235.54235.54216.5276.00114.0059.3067.73 %51.60 %72.61 %
สิงหาคม235.54235.54216.5276.00114.00105.6067.73 %51.60 %51.23 %
รวม 6 เดือน1,413.241,413.241,223.08304.00646.00464.8178.49 %54.29 %62.00 %
รวม 12 เดือน2,826.482,826.482,522.20836.001,254.00928.5670.42 %55.63 %63.18 %