เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน347.93347.93347.9372.98130.4799.0079.02 %62.50 %71.55 %
ตุลาคม347.93347.93347.93120.00121.3099.6465.51 %65.14 %71.36 %
พฤศจิกายน347.93347.93347.93100.01110.7357.0771.26 %68.17 %83.60 %
ธันวาคม455.03347.93347.9380.16115.4455.1082.38 %66.82 %84.16 %
มกราคม455.03347.93347.93118.58101.9156.9173.94 %70.71 %83.64 %
กุมภาพันธ์455.03347.93347.93112.8247.6049.4075.21 %86.32 %85.80 %
มีนาคม455.03347.93347.93111.7971.9156.0575.43 %79.33 %83.89 %
เมษายน455.03347.93347.93120.6489.430.9573.49 %74.30 %99.73 %
พฤษภาคม455.03347.93347.93121.54109.4560.8073.29 %68.54 %82.53 %
มิถุนายน455.03347.93347.93123.97112.1264.6072.76 %67.78 %81.43 %
กรกฎาคม455.03347.93347.93119.1190.0061.7573.82 %74.13 %82.25 %
สิงหาคม455.03347.93347.93119.11108.000.9573.82 %68.96 %99.73 %
รวม 6 เดือน2,408.882,087.582,087.58604.55627.46417.1174.90 %69.94 %80.02 %
รวม 12 เดือน5,139.064,175.164,175.161,320.711,208.36662.2174.30 %71.06 %84.14 %