เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน242.01242.01261.0243.9943.4238.0081.82 %82.06 %85.44 %
ตุลาคม242.01242.01261.0245.5547.5055.4581.18 %80.37 %78.76 %
พฤศจิกายน242.01242.01261.0251.0447.2555.1078.91 %80.47 %78.89 %
ธันวาคม242.01242.01261.0245.5542.920.9581.18 %82.26 %99.64 %
มกราคม242.01242.01261.0240.8441.1160.8083.12 %83.01 %76.71 %
กุมภาพันธ์242.01242.01261.0235.3243.6055.1085.41 %81.99 %78.89 %
มีนาคม242.01242.01261.0237.8341.730.9584.37 %82.76 %99.64 %
เมษายน242.01242.01261.0237.8357.7956.0584.37 %76.12 %78.53 %
พฤษภาคม242.01242.01261.0236.70117.420.9584.84 %51.48 %99.64 %
มิถุนายน242.01242.01261.0243.0542.370.9582.21 %82.49 %99.64 %
กรกฎาคม242.01242.01261.0243.0538.0055.1082.21 %84.30 %78.89 %
สิงหาคม242.01242.01261.0261.8438.0036.1074.45 %84.30 %86.17 %
รวม 6 เดือน1,452.061,452.061,566.12262.30265.79265.4081.94 %81.70 %83.05 %
รวม 12 เดือน2,904.122,904.123,132.24522.60601.10415.5082.00 %79.30 %86.73 %