เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน319.32319.32319.3240.8541.0847.5087.21 %87.14 %85.12 %
ตุลาคม319.32319.32319.3231.1442.6958.5290.25 %86.63 %81.67 %
พฤศจิกายน319.32319.32319.3238.0042.690.9588.10 %86.63 %99.70 %
ธันวาคม319.32319.32319.3241.380.950.9587.04 %99.70 %99.70 %
มกราคม319.32319.32319.3243.6043.640.9586.35 %86.33 %99.70 %
กุมภาพันธ์319.32319.32319.320.9541.6066.6999.70 %86.97 %79.11 %
มีนาคม319.32319.32319.320.950.950.9599.70 %99.70 %99.70 %
เมษายน319.32319.32319.3243.9547.860.9586.24 %85.01 %99.70 %
พฤษภาคม319.32319.32319.3239.3898.020.9587.67 %69.30 %99.70 %
มิถุนายน319.32319.32319.3243.180.950.9586.48 %99.70 %99.70 %
กรกฎาคม319.32319.32319.320.9540.5166.5799.70 %87.31 %79.15 %
สิงหาคม319.32319.32319.3241.600.950.9586.97 %99.70 %99.70 %
รวม 6 เดือน1,915.921,915.921,915.92195.92212.66175.5689.77 %88.90 %90.84 %
รวม 12 เดือน3,831.843,831.843,831.84365.92401.90246.8890.45 %89.51 %93.56 %