เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน378.04378.04378.040.9551.5947.5099.75 %86.35 %87.44 %
ตุลาคม378.04378.04378.0478.4435.750.9579.25 %90.54 %99.75 %
พฤศจิกายน378.04378.04378.0440.9335.870.9589.17 %90.51 %99.75 %
ธันวาคม378.04378.04378.0441.1835.2239.2989.11 %90.68 %89.61 %
มกราคม378.04378.04378.0490.7133.4838.1876.01 %91.14 %89.90 %
กุมภาพันธ์378.04378.04378.040.950.950.9599.75 %99.75 %99.75 %
มีนาคม378.04378.04378.0483.2675.2057.9477.98 %80.11 %84.67 %
เมษายน378.04378.04378.040.9550.5961.4099.75 %86.62 %83.76 %
พฤษภาคม378.04378.04378.0459.0147.070.9584.39 %87.55 %99.75 %
มิถุนายน378.04378.04378.0435.610.950.9590.58 %99.75 %99.75 %
กรกฎาคม378.04378.04378.0451.6747.500.9586.33 %87.44 %99.75 %
สิงหาคม378.04378.04378.040.9547.500.9599.75 %87.44 %99.75 %
รวม 6 เดือน2,268.242,268.242,268.24253.16192.86127.8288.84 %91.50 %94.36 %
รวม 12 เดือน4,536.484,536.484,536.48484.60461.67250.9689.32 %89.82 %94.47 %