เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน342.86342.86342.8655.5962.9738.0083.79 %81.63 %88.92 %
ตุลาคม361.88342.86342.8670.9272.4459.8580.40 %78.87 %82.54 %
พฤศจิกายน361.88342.86342.8670.7072.990.9580.46 %78.71 %99.72 %
ธันวาคม361.88342.86342.8679.9534.08119.9477.91 %90.06 %65.02 %
มกราคม361.88342.86342.8683.3533.7265.7976.97 %90.17 %80.81 %
กุมภาพันธ์361.88342.86342.8679.2336.4261.2278.11 %89.38 %82.14 %
มีนาคม361.88342.86342.8659.6283.3450.7683.52 %75.69 %85.20 %
เมษายน361.88342.86342.8659.0738.0050.1883.68 %88.92 %85.36 %
พฤษภาคม361.88342.86342.8658.8696.610.9583.73 %71.82 %99.72 %
มิถุนายน361.88342.86342.8663.3042.4542.6682.51 %87.62 %87.56 %
กรกฎาคม361.88342.86342.8661.0638.000.9583.13 %88.92 %99.72 %
สิงหาคม361.88342.86342.8663.1147.5080.3382.56 %86.15 %76.57 %
รวม 6 เดือน2,152.262,057.162,057.16439.74312.62345.7479.57 %84.80 %83.19 %
รวม 12 เดือน4,323.544,114.324,114.32804.77658.51571.5881.39 %83.99 %86.11 %