เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน438.21461.33461.3347.5076.0076.0089.16 %83.53 %83.53 %
ตุลาคม438.94461.33461.3376.0076.0052.2582.69 %83.53 %88.67 %
พฤศจิกายน421.84461.33461.3338.0076.0047.5090.99 %83.53 %89.70 %
ธันวาคม416.67461.33461.3338.0076.0028.5090.88 %83.53 %93.82 %
มกราคม415.71461.33461.3338.0076.0057.0090.86 %83.53 %87.64 %
กุมภาพันธ์390.43430.34461.3338.0076.0061.2290.27 %82.34 %86.73 %
มีนาคม402.83431.90461.3347.5076.0047.5088.21 %82.40 %89.70 %
เมษายน397.66414.11461.3347.5076.000.9588.06 %81.65 %99.79 %
พฤษภาคม419.19421.07461.3376.0038.0047.5081.87 %90.98 %89.70 %
มิถุนายน429.12414.76461.3376.0048.4138.0082.29 %88.33 %91.76 %
กรกฎาคม407.98397.44398.5776.0047.500.9581.37 %88.05 %99.76 %
สิงหาคม422.57419.77435.6338.0047.5095.0091.01 %88.68 %78.19 %
รวม 6 เดือน2,521.802,736.992,767.98275.50456.00322.4789.08 %83.34 %88.35 %
รวม 12 เดือน5,001.155,236.045,447.50636.50789.41552.3787.27 %84.92 %89.86 %