เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน337.31337.31337.3163.150.9547.5081.28 %99.72 %85.92 %
ตุลาคม337.31337.31337.3162.8172.9086.6081.38 %78.39 %74.33 %
พฤศจิกายน337.31337.31337.3164.1654.5963.2280.98 %83.82 %81.26 %
ธันวาคม337.31337.31337.3151.9970.8370.7784.59 %79.00 %79.02 %
มกราคม337.31337.31337.3173.7250.890.9578.14 %84.91 %99.72 %
กุมภาพันธ์337.31337.31337.3171.0864.5541.7978.93 %80.86 %87.61 %
มีนาคม337.31337.31337.3168.5680.8344.1679.67 %76.04 %86.91 %
เมษายน337.31337.31337.3150.7772.610.9584.95 %78.47 %99.72 %
พฤษภาคม337.31337.31337.3167.3598.3527.6980.03 %70.84 %91.79 %
มิถุนายน337.31337.31337.3171.7321.1752.7778.73 %93.73 %84.35 %
กรกฎาคม337.31337.31337.3170.5447.500.9579.09 %85.92 %99.72 %
สิงหาคม337.31337.31337.3154.1057.0060.8383.96 %83.10 %81.97 %
รวม 6 เดือน2,023.862,023.862,023.86386.92314.72310.8380.88 %84.45 %84.64 %
รวม 12 เดือน4,047.724,047.724,047.72769.97692.17498.1880.98 %82.90 %87.69 %