เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน491.68510.69510.6931.410.9547.5093.61 %99.81 %90.70 %
ตุลาคม491.68510.69510.6931.4162.3861.0393.61 %87.79 %88.05 %
พฤศจิกายน491.68510.69510.6958.420.950.9588.12 %99.81 %99.81 %
ธันวาคม491.68510.69510.6959.260.9562.2787.95 %99.81 %87.81 %
มกราคม491.68510.69510.690.9562.310.9599.81 %87.80 %99.81 %
กุมภาพันธ์491.68510.69510.6960.130.9561.7687.77 %99.81 %87.91 %
มีนาคม491.68510.69510.690.950.950.9599.81 %99.81 %99.81 %
เมษายน491.68510.69510.690.950.950.9599.81 %99.81 %99.81 %
พฤษภาคม491.68510.69510.6957.1762.1163.9188.37 %87.84 %87.49 %
มิถุนายน491.68510.69510.690.950.950.9599.81 %99.81 %99.81 %
กรกฎาคม491.68510.69510.690.9547.500.9599.81 %90.70 %99.81 %
สิงหาคม491.68510.69510.6960.4147.5063.0087.71 %90.70 %87.66 %
รวม 6 เดือน2,950.083,064.143,064.14241.57128.49234.4691.81 %95.81 %92.35 %
รวม 12 เดือน5,900.166,128.286,128.28362.95288.45365.1793.85 %95.29 %94.04 %