เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน310.25310.25310.2578.6265.5076.0074.66 %78.89 %75.50 %
ตุลาคม310.25310.25310.2578.3973.8164.9574.73 %76.21 %79.06 %
พฤศจิกายน310.25310.25310.2584.6791.5660.4272.71 %70.49 %80.53 %
ธันวาคม310.25310.25310.2593.7583.3958.8469.78 %73.12 %81.03 %
มกราคม310.25310.25310.2589.3178.2539.2171.21 %74.78 %87.36 %
กุมภาพันธ์310.25310.25310.2584.4279.690.9572.79 %74.31 %99.69 %
มีนาคม310.25310.25310.2584.6868.2897.8672.71 %77.99 %68.46 %
เมษายน310.25310.25310.2582.3275.6626.3273.47 %75.61 %91.52 %
พฤษภาคม310.25310.25310.2585.6977.4223.6372.38 %75.04 %92.38 %
มิถุนายน310.25310.25310.2564.1043.1360.9679.34 %86.10 %80.35 %
กรกฎาคม310.25310.25310.2589.1076.0046.4871.28 %75.50 %85.02 %
สิงหาคม310.25310.25310.2590.9176.0037.1670.70 %75.50 %88.02 %
รวม 6 เดือน1,861.501,861.501,861.50509.16472.21300.3772.65 %74.63 %83.86 %
รวม 12 เดือน3,723.003,723.003,723.001,005.96888.71592.7872.98 %76.13 %84.08 %