เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน326.61326.61319.8814.3015.5722.5095.62 %95.23 %92.97 %
ตุลาคม326.61326.61319.8813.4315.790.9095.89 %95.17 %99.72 %
พฤศจิกายน326.61326.61319.8813.6715.547.5995.81 %95.24 %97.63 %
ธันวาคม326.61326.61319.8815.0515.607.4295.39 %95.22 %97.68 %
มกราคม326.61326.61319.8815.2515.577.0695.33 %95.23 %97.79 %
กุมภาพันธ์326.61326.61319.8815.2516.076.7295.33 %95.08 %97.90 %
มีนาคม326.61326.61319.8814.8018.116.5595.47 %94.46 %97.95 %
เมษายน326.61326.61319.8814.9325.346.4395.43 %92.24 %97.99 %
พฤษภาคม326.61326.61319.8814.9320.746.3095.43 %93.65 %98.03 %
มิถุนายน326.61326.61319.8815.4219.350.9095.28 %94.08 %99.72 %
กรกฎาคม326.61326.61319.8815.2019.356.0395.35 %94.08 %98.11 %
สิงหาคม326.61326.61319.8815.5722.505.9295.23 %93.11 %98.15 %
รวม 6 เดือน1,959.661,959.661,919.2886.9494.1352.1995.56 %95.20 %97.28 %
รวม 12 เดือน3,919.323,919.323,838.56177.79219.5284.3395.46 %94.40 %97.80 %