เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน243.03243.03243.0340.0446.1566.5083.53 %81.01 %72.64 %
ตุลาคม243.03243.03243.0340.0445.9228.2883.53 %81.11 %88.36 %
พฤศจิกายน243.03243.03243.0344.4746.5848.4281.70 %80.83 %80.08 %
ธันวาคม243.03243.03243.0347.4845.9223.2480.46 %81.11 %90.44 %
มกราคม243.03243.03243.0346.9345.0641.0980.69 %81.46 %83.09 %
กุมภาพันธ์281.07243.03243.0344.4746.9834.7684.18 %80.67 %85.70 %
มีนาคม281.07243.03243.0326.8458.0745.6090.45 %76.11 %81.24 %
เมษายน243.03243.03243.0342.4566.6915.1182.53 %72.56 %93.78 %
พฤษภาคม262.05243.03243.0343.1765.1740.1083.52 %73.18 %83.50 %
มิถุนายน281.07243.03243.0345.9248.8824.6183.66 %79.89 %89.87 %
กรกฎาคม281.07243.03243.0345.9266.5017.8383.66 %72.64 %92.66 %
สิงหาคม281.07243.03243.0345.9266.5039.1383.66 %72.64 %83.90 %
รวม 6 เดือน1,496.221,458.181,458.18263.44276.61242.2982.39 %81.03 %83.38 %
รวม 12 เดือน3,125.582,916.362,916.36513.65648.41424.6883.57 %77.77 %85.44 %