เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน253.73253.73234.7180.5353.8495.0068.26 %78.78 %59.52 %
ตุลาคม253.73253.73234.7180.5390.8357.1668.26 %64.20 %75.65 %
พฤศจิกายน253.73253.73234.7180.2883.2857.7868.36 %67.18 %75.38 %
ธันวาคม253.73253.73234.7189.6288.1444.4764.68 %65.26 %81.05 %
มกราคม253.73253.73234.71109.4986.4939.9056.85 %65.91 %83.00 %
กุมภาพันธ์253.73253.73234.7171.7880.440.9571.71 %68.30 %99.60 %
มีนาคม253.73253.73234.7150.7792.3543.6279.99 %63.60 %81.41 %
เมษายน253.73253.73234.7184.2763.440.9566.79 %75.00 %99.60 %
พฤษภาคม253.73253.73234.7184.8098.3933.3766.58 %61.22 %85.78 %
มิถุนายน253.73253.73234.7190.3529.730.9564.39 %88.28 %99.60 %
กรกฎาคม272.74253.73234.7188.4597.8567.2467.57 %61.44 %71.35 %
สิงหาคม272.74253.73234.7188.4598.3926.7067.57 %61.22 %88.62 %
รวม 6 เดือน1,522.381,522.381,408.26512.23483.01295.2666.35 %68.27 %79.03 %
รวม 12 เดือน3,082.783,044.762,816.52999.30963.16468.1067.58 %68.37 %83.38 %