เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน464.88452.28433.2648.450.950.9589.58 %99.79 %99.78 %
ตุลาคม464.88452.28433.260.9547.500.9599.80 %89.50 %99.78 %
พฤศจิกายน445.86452.28433.260.9530.4099.79 %92.98 %
ธันวาคม445.86452.28433.2638.000.9591.60 %99.78 %
มกราคม445.86433.26433.2647.500.950.9589.35 %99.78 %99.78 %
กุมภาพันธ์445.86433.26433.260.950.950.9599.79 %99.78 %99.78 %
มีนาคม445.86433.26433.260.950.950.9599.79 %99.78 %99.78 %
เมษายน445.86433.26433.260.950.950.9599.79 %99.78 %99.78 %
พฤษภาคม445.86433.26433.260.950.950.9599.79 %99.78 %99.78 %
มิถุนายน464.88433.26433.260.9556.050.9599.80 %87.06 %99.78 %
กรกฎาคม464.88433.26433.260.950.950.9599.80 %99.78 %99.78 %
สิงหาคม464.88433.26433.260.950.9545.4399.80 %99.78 %89.51 %
รวม 6 เดือน2,713.202,675.642,599.5689.3035.1596.66 %98.65 %
รวม 12 เดือน5,445.425,275.205,199.12150.1085.3397.15 %98.36 %