เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน398.32382.88386.6659.5665.5278.3285.05 %82.89 %79.74 %
ตุลาคม398.32382.88386.6659.5698.2881.5885.05 %74.33 %78.90 %
พฤศจิกายน398.32382.88386.6659.56131.0376.1285.05 %65.78 %80.31 %
ธันวาคม398.32382.88386.6662.0998.2872.4784.41 %74.33 %81.26 %
มกราคม398.32382.88386.6665.7467.9570.4283.50 %82.25 %81.79 %
กุมภาพันธ์398.32382.88386.6663.7567.9566.6983.99 %82.25 %82.75 %
มีนาคม398.32382.88386.6695.6467.9564.4375.99 %82.25 %83.34 %
เมษายน398.32382.88386.6662.71135.8464.4384.26 %64.52 %83.34 %
พฤษภาคม398.32382.88386.6662.2982.6864.4384.36 %78.41 %83.34 %
มิถุนายน398.32382.88386.6662.2977.2642.7584.36 %79.82 %88.94 %
กรกฎาคม398.32382.88386.6698.2973.2263.6575.32 %80.88 %83.54 %
สิงหาคม398.32382.88386.6698.2873.2236.1075.33 %80.88 %90.66 %
รวม 6 เดือน2,389.922,297.282,319.96370.28529.02445.6084.51 %76.97 %80.79 %
รวม 12 เดือน4,779.844,594.564,639.92849.771,039.19781.3882.22 %77.38 %83.16 %