เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน209.29209.29198.5248.260.950.9576.94 %99.55 %99.52 %
ตุลาคม209.29209.29198.520.950.950.9599.55 %99.55 %99.52 %
พฤศจิกายน209.29209.29198.5232.2155.670.9584.61 %73.40 %99.52 %
ธันวาคม209.29209.29198.520.9517.4758.0399.55 %91.65 %70.77 %
มกราคม209.29209.29198.5237.8634.430.9581.91 %83.55 %99.52 %
กุมภาพันธ์209.29209.29198.520.950.950.9599.55 %99.55 %99.52 %
มีนาคม209.29209.29198.520.950.950.9599.55 %99.55 %99.52 %
เมษายน209.29209.29198.5234.9353.690.9583.31 %74.34 %99.52 %
พฤษภาคม209.29209.29198.520.9519.000.9599.55 %90.92 %99.52 %
มิถุนายน209.29209.29198.5235.5919.000.9583.00 %90.92 %99.52 %
กรกฎาคม209.29209.29198.520.9553.690.9599.55 %74.34 %99.52 %
สิงหาคม209.29209.29198.520.9551.3067.3699.55 %75.49 %66.07 %
รวม 6 เดือน1,255.741,255.741,191.12121.17110.4262.7890.35 %91.21 %94.73 %
รวม 12 เดือน2,511.482,511.482,382.24195.49308.06134.8992.22 %87.73 %94.34 %