เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,022.731,022.731,022.73427.50427.50603.2558.20 %58.20 %41.02 %
ตุลาคม1,029.101,022.731,022.73427.50427.50427.5058.46 %58.20 %58.20 %
พฤศจิกายน1,029.101,022.731,022.73427.50427.50427.5058.46 %58.20 %58.20 %
ธันวาคม1,029.101,022.731,022.73427.50427.50427.5058.46 %58.20 %58.20 %
มกราคม1,029.101,022.731,022.73427.50427.50508.9258.46 %58.20 %50.24 %
กุมภาพันธ์1,029.101,022.731,022.73427.50427.50469.1458.46 %58.20 %54.13 %
มีนาคม1,029.101,022.731,022.73427.50508.25419.2658.46 %50.30 %59.01 %
เมษายน1,022.731,022.73427.50427.50430.3558.20 %57.92 %
พฤษภาคม1,022.731,022.73427.50427.50420.8258.20 %58.85 %
มิถุนายน1,022.731,022.73427.50427.50420.8258.20 %58.85 %
กรกฎาคม1,022.731,022.73427.50427.50389.2258.20 %61.94 %
สิงหาคม1,022.731,022.73427.50427.50278.5658.20 %72.76 %
รวม 6 เดือน6,168.236,136.386,136.382,565.002,565.002,863.8158.42 %58.20 %53.33 %
รวม 12 เดือน12,272.7612,272.765,130.005,210.755,222.8457.54 %57.44 %