เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,173.601,357.89-15.70 %
ตุลาคม1,515.881,656.701,863.151,307.5713.74 %
พฤศจิกายน1,515.881,724.831,554.931,337.3611.78 %
ธันวาคม1,515.881,339.331,983.131,255.2617.19 %
มกราคม1,496.871,233.911,400.011,252.3616.33 %
กุมภาพันธ์1,496.871,354.701,142.1323.70 %
มีนาคม1,439.821,420.9010,619.27-637.54 %
เมษายน1,439.822,196.401,562.961,152.6319.95 %
พฤษภาคม1,059.501,707.021,095.10-3.36 %
มิถุนายน1,059.501,076.60-1.61 %
กรกฎาคม1,059.501,047.941.09 %
สิงหาคม1,059.501,043.961.47 %
รวม 6 เดือน8,714.987,652.5712.19 %
รวม 12 เดือน15,832.6223,688.07-49.62 %