เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสสินธุ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน784.87784.87898.97774.65976.641.30 %-8.64 %
ตุลาคม784.87784.87879.95704.22752.64998.8310.28 %4.11 %-13.51 %
พฤศจิกายน765.86765.86898.97651.41719.19887.8514.94 %6.09 %1.24 %
ธันวาคม765.86803.89917.98686.62685.741,021.0310.35 %14.70 %-11.23 %
มกราคม765.86803.89898.97721.83735.91932.245.75 %8.46 %-3.70 %
กุมภาพันธ์765.86803.89937.00792.25737.68643.25-3.45 %8.24 %31.35 %
มีนาคม784.87803.89937.00792.251,021.03732.47-0.94 %-27.01 %21.83 %
เมษายน765.86803.89937.00774.65954.44688.08-1.15 %-18.73 %26.57 %
พฤษภาคม765.86803.89937.00950.701,043.22732.48-24.13 %-29.77 %21.83 %
มิถุนายน784.87860.94937.00933.10910.04732.48-18.89 %-5.70 %21.83 %
กรกฎาคม784.87879.95937.00809.861,132.01762.34-3.18 %-28.64 %18.64 %
สิงหาคม803.89879.95937.00774.65910.04776.873.64 %-3.42 %17.09 %
รวม 6 เดือน4,633.184,747.275,431.844,405.815,459.847.19 %-0.52 %
รวม 12 เดือน9,323.409,779.7811,053.8410,376.599,884.56-6.10 %10.58 %