เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน773.67
ตุลาคม692.281,246.29
พฤศจิกายน735.77980.74
ธันวาคม823.781,238.87
มกราคม853.41906.56
กุมภาพันธ์720.93645.73
มีนาคม1,041.851,150.04
เมษายน98,910.20412.58
พฤษภาคม1,207.97434.75
มิถุนายน1,086.92413.65
กรกฎาคม1,131.98
สิงหาคม
รวม 6 เดือน4,599.84
รวม 12 เดือน