เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,492.202,378.112,378.111,789.241,502.7524.76 %36.81 %
ตุลาคม2,511.222,587.282,587.281,554.031,225.341,662.2938.12 %52.64 %35.75 %
พฤศจิกายน2,587.282,682.362,606.301,681.561,369.291,542.2335.01 %48.95 %40.83 %
ธันวาคม2,644.332,967.602,967.602,291.051,351.483,626.9713.36 %54.46 %-22.22 %
มกราคม2,663.353,271.863,271.862,351.661,336.251,438.4311.70 %59.16 %56.04 %
กุมภาพันธ์2,701.383,138.753,100.712,009.251,356.891,248.2625.62 %56.77 %59.74 %
มีนาคม2,701.382,967.602,359.092,021.241,305.971,615.9525.18 %55.99 %31.50 %
เมษายน2,644.332,948.592,168.931,485.411,603.071,309.4443.83 %45.63 %39.63 %
พฤษภาคม2,682.362,568.272,568.271,504.881,684.001,220.0443.90 %34.43 %52.50 %
มิถุนายน2,701.382,625.312,625.311,813.311,496.371,271.4732.87 %43.00 %51.57 %
กรกฎาคม2,720.392,853.512,549.251,713.901,791.591,329.2337.00 %37.21 %47.86 %
สิงหาคม2,701.382,777.442,587.281,615.291,614.071,114.0840.21 %41.89 %56.94 %
รวม 6 เดือน15,599.7617,025.9616,911.868,428.4911,020.9350.50 %34.83 %
รวม 12 เดือน31,750.9833,766.6831,769.9917,923.5518,881.1546.92 %40.57 %