เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน891.26910.27967.32172.63399.1880.63 %56.15 %
ตุลาคม891.26910.27967.32378.44497.98570.9157.54 %45.29 %40.98 %
พฤศจิกายน891.26910.27967.32308.14529.90345.7665.43 %41.79 %64.26 %
ธันวาคม891.26910.27967.32394.55441.25396.8455.73 %51.53 %58.98 %
มกราคม891.26910.27967.32394.43488.54455.4255.74 %46.33 %52.92 %
กุมภาพันธ์891.26910.27967.32669.86453.61463.8324.84 %50.17 %52.05 %
มีนาคม891.26910.27967.32499.70579.30739.8543.93 %36.36 %23.52 %
เมษายน891.26910.27967.32528.38625.13523.6440.72 %31.32 %45.87 %
พฤษภาคม891.26910.27967.32470.15908.64481.2847.25 %0.18 %50.25 %
มิถุนายน891.26910.27967.32226.66661.64698.6674.57 %27.31 %27.77 %
กรกฎาคม891.26910.27967.32634.54659.01432.0728.80 %27.60 %55.33 %
สิงหาคม891.26910.27967.32284.22561.3768.11 %41.97 %
รวม 6 เดือน5,347.565,461.625,803.922,318.062,810.4756.65 %48.54 %
รวม 12 เดือน10,695.1210,923.2411,607.844,961.7153.61 %