เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน697.99583.90317.30322.0554.54 %
ตุลาคม697.99678.98317.3054.54 %
พฤศจิกายน697.99678.98323.9553.59 %
ธันวาคม697.99678.98323.0053.72 %
มกราคม697.99678.98323.0053.72 %
กุมภาพันธ์736.02678.98316.3557.02 %
มีนาคม736.02678.98324.9055.86 %
เมษายน736.02678.98
พฤษภาคม793.07678.98
มิถุนายน678.98
กรกฎาคม678.98322.05
สิงหาคม678.98324.90
รวม 6 เดือน4,225.973,978.801,920.9054.55 %
รวม 12 เดือน8,052.68