เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน707.78827.74580.761,055.7517.95 %-27.55 %
ตุลาคม707.78827.74707.01702.46420.300.11 %49.22 %
พฤศจิกายน707.78827.74665.57659.20624.055.96 %24.61 %
ธันวาคม707.78827.74874.48846.25-23.55 %-2.24 %
มกราคม707.78827.74674.75513.004.67 %38.02 %
กุมภาพันธ์707.78827.74620.76753.5012.29 %8.97 %
มีนาคม707.78827.74656.26841.007.28 %-1.60 %
เมษายน707.78827.74518.28446.5026.77 %46.06 %
พฤษภาคม827.74735.24888.90-7.39 %
มิถุนายน827.74887.851,073.50-29.69 %
กรกฎาคม827.74710.29488.00455.9544.92 %
สิงหาคม827.74710.41875.00975.50-17.85 %
รวม 6 เดือน4,246.684,966.444,123.334,212.852.90 %15.17 %
รวม 12 เดือน9,932.888,341.668,894.2010.46 %