เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน881.86
ตุลาคม1,002.68
พฤศจิกายน802.82
ธันวาคม717.86
มกราคม846.36
กุมภาพันธ์623.67
มีนาคม1,043.47
เมษายน965.86
พฤษภาคม642.86
มิถุนายน608.69
กรกฎาคม604.62
สิงหาคม842.57
รวม 6 เดือน4,875.24
รวม 12 เดือน9,583.32