เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,069.513,069.513,843.76298.92273.6044.0490.26 %91.09 %98.85 %
ตุลาคม3,012.463,012.464,109.99349.50273.6042.6988.40 %90.92 %98.96 %
พฤศจิกายน3,031.483,031.484,319.16328.15252.70241.4289.18 %91.66 %94.41 %
ธันวาคม2,993.452,993.454,148.02227.20283.1038.7192.41 %90.54 %99.07 %
มกราคม3,031.483,031.484,148.02128.73285.952.8595.75 %90.57 %99.93 %
กุมภาพันธ์2,955.422,955.424,148.02258.22251.75149.8691.26 %91.48 %96.39 %
มีนาคม2,974.432,974.434,148.02125.94190.95954.1995.77 %93.58 %77.00 %
เมษายน2,974.432,974.434,148.02279.30190.00683.1990.61 %93.61 %83.53 %
พฤษภาคม3,012.463,012.464,148.02285.000.95421.0490.54 %99.97 %89.85 %
มิถุนายน3,031.483,031.484,148.02266.000.952.8591.23 %99.97 %99.93 %
กรกฎาคม2,993.452,993.454,148.02300.200.95172.0889.97 %99.97 %95.85 %
สิงหาคม3,050.503,050.504,148.02285.000.951,364.6790.66 %99.97 %67.10 %
รวม 6 เดือน18,093.8018,093.8024,716.971,590.721,620.70519.5891.21 %91.04 %97.90 %
รวม 12 เดือน36,130.5536,130.5549,605.093,132.162,005.454,117.6191.33 %94.45 %91.70 %