เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,139.355,473.795,473.792,994.40218.411,465.0651.23 %96.01 %73.23 %
ตุลาคม6,139.355,663.955,473.791,195.901,549.041,131.7280.52 %72.65 %79.32 %
พฤศจิกายน6,139.355,663.955,473.79984.111,959.751,258.4383.97 %65.40 %77.01 %
ธันวาคม5,663.955,663.955,473.792,053.021,625.751,349.8763.75 %71.30 %75.34 %
มกราคม5,949.195,759.035,473.791,403.591,887.131,000.2876.41 %67.23 %81.73 %
กุมภาพันธ์5,949.195,759.035,473.791,178.471,862.221,404.9780.19 %67.66 %74.33 %
มีนาคม6,234.435,759.035,473.791,120.141,509.82855.2682.03 %73.78 %84.38 %
เมษายน5,473.795,759.035,473.791,513.16485.78614.6472.36 %91.56 %88.77 %
พฤษภาคม5,473.795,759.035,473.791,476.911,446.031,471.4873.02 %74.89 %73.12 %
มิถุนายน5,568.875,759.035,473.792,122.842,192.331,101.9661.88 %61.93 %79.87 %
กรกฎาคม5,568.875,759.035,473.792,434.141,881.501,328.5056.29 %67.33 %75.73 %
สิงหาคม5,625.925,759.035,473.792,568.401,754.741,383.3954.35 %69.53 %74.73 %
รวม 6 เดือน35,980.3833,983.7032,842.749,809.479,102.307,610.3372.74 %73.22 %76.83 %
รวม 12 เดือน69,926.0568,537.8865,685.4821,045.0618,372.5114,365.5569.90 %73.19 %78.13 %