เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,054.172,130.232,491.54542.64544.87559.6373.58 %74.42 %77.54 %
ตุลาคม2,092.202,149.252,681.70562.50553.94541.9373.11 %74.23 %79.79 %
พฤศจิกายน2,092.202,149.252,681.70548.92547.61539.6173.76 %74.52 %79.88 %
ธันวาคม2,073.182,168.262,719.73545.97550.19543.7173.67 %74.63 %80.01 %
มกราคม2,092.202,168.262,719.73553.51555.46535.5773.54 %74.38 %80.31 %
กุมภาพันธ์2,111.222,206.302,719.73550.52551.52540.3173.92 %75.00 %80.13 %
มีนาคม2,111.222,206.302,738.74561.34558.03531.9173.41 %74.71 %80.58 %
เมษายน2,111.222,263.342,738.74558.91565.66536.4873.53 %75.01 %80.41 %
พฤษภาคม2,111.222,263.342,738.74553.30569.12530.7173.79 %74.86 %80.62 %
มิถุนายน2,111.222,453.502,776.78546.91554.92532.2174.10 %77.38 %80.83 %
กรกฎาคม2,130.232,491.542,776.78541.39563.1174.59 %77.40 %
สิงหาคม2,130.232,491.54545.39558.0374.40 %77.60 %
รวม 6 เดือน12,515.1712,971.5516,014.133,304.063,303.603,260.7673.60 %74.53 %79.64 %
รวม 12 เดือน25,220.5127,141.116,611.306,672.4773.79 %75.42 %