เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,602.101,602.101,830.301,434.5810.46 %
ตุลาคม1,602.101,602.101,830.301,078.73956.221,135.2532.67 %40.31 %37.97 %
พฤศจิกายน1,602.101,602.101,925.381,019.49887.441,159.9536.37 %44.61 %39.75 %
ธันวาคม1,602.101,602.101,925.381,125.931,258.981,189.4029.72 %21.42 %38.23 %
มกราคม1,602.101,602.101,925.381,074.551,317.031,073.5032.93 %17.79 %44.24 %
กุมภาพันธ์1,602.101,602.101,925.381,002.77489.49995.6037.41 %69.45 %48.29 %
มีนาคม1,602.101,602.101,925.381,099.531,065.49855.9531.37 %33.49 %55.54 %
เมษายน1,602.101,602.101,064.001,065.4933.59 %33.49 %
พฤษภาคม1,602.101,602.101,109.041,065.4930.78 %33.49 %
มิถุนายน1,602.101,602.101,074.911,065.4932.91 %33.49 %
กรกฎาคม1,602.10894.901,065.4933.49 %
สิงหาคม1,602.101,334.471,065.4933.49 %
รวม 6 เดือน9,612.609,612.6011,362.126,343.7434.01 %
รวม 12 เดือน19,225.2012,736.6933.75 %